GEOGRAPHY
  AND TOURISM
                                                                                                            semi-annual


Home

---

About the Journal

---

Editors / Redakcja

---

Editorial Advisory Board / Rada naukowa

---

Instructions
for Authors

---

Instrukcje
dla autorów

---

Zasady recenzowania artykułów

---

Contact/kontakt

 

    ISSN  2353-4524 - for the printed first two issues Wpisz hasło i znajdź artykuł/stronę G&T:
Search the website/journal:
    eISSN 2449-9706  - for the subsequent online issues

   MNiSW 2015 - 2016 - 2017:  6 punktów

Geography and Tourism jest indeksowane w:

IC Journals Master List        PBN - Polska Bibliografia Naukowa        

Baza polskich czasopism naukowych i branżowych Arianta

Baza Geoscience e-Journals

OAJI

CURRENT  ISSUE
Vol. 6, No. 2 (2018)

SOON
Vol. 7, No. 1 (2019)

Publication Ethics and Publication Malpractice Statement

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AKTUALNOŚCI / NEWS


Ministry of Science and Higher Education

Wykonanie recenzji artykułów w czasopiśmie Geography and Tourism przez recenzentów zagranicznych
w latach 2017 i 2018 -  zadanie finansowane w ramach umowy Nr 777/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Opracowanie anglojęzycznych wersji artykułów zgłoszonych do czasopisma Geography and Tourism
w latach 2017 i 2018 - zadanie finansowane w ramach umowy Nr 777/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

------------------------------------
Reviews of papers in the journal Geography and Tourism by foreign reviewers in 2017 and 2018
- the task financed under the agreement No. 777 / P-DUN / 2017 funds from the Ministry of Science
and Higher Education allocated to activities disseminating science.
English-language versions of papers submitted to the journal Geography and Tourism in 2017 and 2018
- the task financed under the agreement No. 777 / P-DUN / 2017 funds from the Ministry of Science
and Higher Education allocated to activities disseminating science.


Important note: All the subsequent isssues will be available online only!

vol.1, no.1
and vol.2, no.1
 are available as printed magazines as well as online (pdf)

 

All rights reserved. Copying content without permission prohibited. Adam Krupa 2019